Haberler

Haberler->Son Haberler   
KOKLEAR İMPLANT İŞLEMCİSİ ve PİL YUVASI ile AKTARICILARIN YENİLENMESİ İŞLERİ İÇİN AĞUSTOS AYINDA SUT'ta DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Resmi gazetede 06.08.2010 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliğinin 23.maddesi ile asıl tebliğin 7.3.13.A. maddesine ilave edilen 3. Madde ile;
-Koklear implant işlemcisinin yenilenme süresi asgari 7 yıl olarak belirlendi. Bu süre dolunca yenilenmesi K.İ.Kurulu raporu ile mümkün olabilecektir.
Ancak; kullanıcının kusuru olmaksızın tamiri mümkün olmayacak durumlarda ise işlemcinin yine K.İ.Kurulu raporuna dayanılarak bu süre dolmadan da yenilenmesi mümkün olacak.
Hepsini Oku
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE TEKRAR DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu; Tedavi şekil ve şartları ile ödeme usullerini düzenleyen Sağlık Uygulama Talimatında (SUT) tekrar değişiklik yaptı. Değişiklik 3 Haziran 2010 tarihli resmi gazetede yayımlandı.
Bu seferki değişikliklerden işitme engellileri ilgilendirenler şöyle;
- İşitme cihazları için senede maksimum 50 adet pilin ücreti,
- İşitme cihazı kalıpları için(kulak kalıbı) 3 yaşına kadar olan çocuklarda yılda en fazla 4 kez, 4-18 yaş arası çocuklarda yılda en fazla 2 kez, erişkinl ...

Hepsini Oku
SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN KOKLEAR İMPLANT BÖLÜMÜNÜ YENİDEN DÜZENLEDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu; sigortalılarının tedavi şekil ve şartlar ile ödeme usüllerini düzenleyen Sağlık Uygulama Talimatında (SUT) değişiklik yaptı. Bu değişiklik 25 Mart 2010 tarihli mükerer resmi gazetede yayımlandı.
Tebliğ de Koklear İmplant amaliyati için azami yaş sınırları ve Koklear implant için gerekli Sağlık Kurulu raporlarının düzenlenme şekilleri yeniden düzenlendi. Koklear İmplant Kliniklerinde bulunacak ekipmanlarda belirlendi. 2009 Aralık ayında koklear implant pil ve kabloları iç ...

Hepsini Oku
KOKLEAR İMPLANT FİRMALARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEDEL-Koklear İmplant cihazları:MEDERS- Hatay Sok. N: 24/4 Kızılay-Ankara Tel:0312 4241347 Faks: 0 312 4196877 Türkiyenin her tarafından: 4444774
NUCLEUS-Koklear İmplant cihazları: Cochlear Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. Boğaziçi Plaza N: 6/1 Kavacık Beykoz-İstanbul Tel : 0 216 5385900-Faks: 0 216 5385919 cretsiz müşteri hattı: 0 800 2617181
AB ADVANCED BIONICS/CLARION-Koklear İm ...

Hepsini Oku
 15 Sayfalar« İlk ... 11 12 13 14 15 


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 
Toplu sms

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it