Haberler

Haberler->Son Haberler->SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI   
SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI


Beyin sapı implantındak pil ve kablo sayıları düzeltildi.
25 .03.2017 tarihindeki bu değişikLİKte Beyin Sapı İmplantı için pil ve kablo konularındaki aksaklık yaratan kurallar değiştirildi ve pil ile kablo konuları koklear implanttaki sayılara yükseltildi.
Be değişikliğe esas madde şu şekilde
MADDE 31- Aynı Tebliğ eki Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listedeki “A10101” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasındaki “ ve beyin sapı implantı için” ibaresinden sonra gelen “1 ayda en fazla 6 (altı) adet” ibaresi “günde en fazla 1 (bir) adet” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Listede yer alan “A10102” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) Koklear implant ve beyin sapı implantı için ara kablo (aktarıcıdan bağımsız):
a) 0-5 yaş için yılda 5 (beş) adet,
b) 5-10 yaş için yılda 3 (üç) adet,
c) 10 yaş ve üzeri için yılda 2 (iki) adet olmak üzere,
Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden Kurumca bedeli ödenir
Beyin sapı implantı kullanıcıları arkadaşlarımız için büyük sıkıntı yaratan bu durumun kısa sürede düzletilmesi tekliflerin 26 Kasım sonrası iletilen görüşlerin dikkate alındığını göstermesi açısından önemlidir.
SGK son dönemlerde tedavi işlerinde sözleşme için bölüm bölüm uygulamalara yönelmektedir. Cochlear İmplant Derneği olarak uzun süredir bizim için en uygunu sözleşme sistemi olduğunu savunuyor ve tekliflerimizi kuruma iletiyorduk.
Koklear implat için ihtiyacımız olan pil veya parçalar için raporumuz alıp sözleşme yapılan veya yapılacak firmadan ihtiyacımız gidermek bu işin en pratik yol olacaktır. Tabi burada fiyatlarında piyasadaki cari fiyatlara yaklaştırılması sözleşeme sisteminin yürürlüğe girmesi için uygun zemini hazırlayacaktır. Kurum bu konuda KBB Branşı içinde çalışmalar yapmaktadır .
Umarız kısa sürede sonuçlanır.

Yorumlar


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 
Toplu sms

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it